Hôm nay chị em quan tâm điều gì?

KHÓA HUẤN LUYỆN
KHAI PHÓNG TƯ DUY TÀI CHÍNH

Bản đồ tư duy tài chính chuẩn mực, giúp bạn ứng dụng dễ dàng vào gia đình để sớm có cuộc sống sung túc, thịnh vượng

Tìm hiểu ngay
HỘI NGHỊ CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM
VIF 2022

VIF 2022 là hội nghị được khởi xướng bởi EASY FINTEACH, được ủng hộ và chung tay của những người thật sự tâm huyết với nghề bảo hiểm đến từ nhiều tổ chức khác nhau. Chúng tôi muốn “Cùng bạn xây dựng nên môi trường bảo hiểm chuẩn mực, nhân văn bằng tình yêu đích thực”

Tìm hiểu ngay
KHÓA HUẤN LUYỆN
DÒNG TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hiểu đúng và đủ điều khoản, cách khấu trừ phí, cách phân chia lợi nhuận, hoạt động đầu tư… trong 4 loại bảo hiểm nhân thọ phổ biến giúp bạn tự tin lựa chọn đúng loại bảo hiểm cho gia đình mình

Đăng ký ngay

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Mẹ Vân Anh – Founder VÂN HANDMADE

Em nắm được tính cách con em và em dạy con em phân bổ tiền vào 3 cái lọ, các cháu đã có ý thức hơn, và tiết kiệm hơn, ít ham gắp thú. Em thấy kiến thức học áp dụng thực tế rất tốt, không mang nội dung lý thuyết nói cho sang miệng.

Xem 100+ phản hồi khác