Lịch khai giảng

Tên khoá học/ khoá huấn luyệnGiờ họcNgày học
Doanh nhân nhí20h – 21h 27, 29 tháng 06 và ngày 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18 tháng 07
Dạy con dùng tiền20h – 22h09, 10 tháng 07
Bẫy tài chính gia đình20h – 22h04, 05 tháng 08
Khai phóng tư duy tài chính08h – 17h14, 21 tháng 08
Phân tích tài chính gia đình08h – 17h27 tháng 08
Tài chính ứng dụng08 – 17h15, 22, 29 tháng 09
Dạy con tư duy tài chính08 – 17h28 tháng 09 và ngày 05 tháng 10
Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng08 – 17h27 tháng 11 và ngày 04, 11 tháng 12
Đầu tư tiền mã hoá dài hạn08 – 17h23, 30 tháng 07 và 06 tháng 08

Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tại đây