Giới thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG EASY FINTEACH – Chuyên đào tạo Tài chính cá nhân, Tài chính trẻ em, Tài chính bảo hiểm, Đầu tư tài chính với tài liệu độc quyền đã được hệ thống, bằng phương pháp thực nghiệm, giúp bạn ghi nhớ đến 90% kiến thức để tự tin chia sẻ cho người khác.

Với:

SỨ MỆNH

Với sứ mệnh: Khai phóng tư duy tài chính trẻ em Việt.

Với tư cách là những Cố vấn tài chính chuyên nghiệp, chúng tôi chuyên tư vấn và huấn luyện để từng cá nhân có thể tự chủ động quyết định vấn đề tài chính của bản thân, gia đình và hướng dẫn con cái, để thế hệ tiếp theo có được tư duy tài chính thịnh vượng, sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc.

TẦM NHÌN

Trở thành một chuỗi Trung tâm đào tạo tài chính ứng dụng số 1 Việt Nam.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Keep Your Business Simple

6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Trung trực
 2. Kiên định
 3. Linh hoạt
 4. Sáng tạo
 5. Thấu triệt
 6. Thực tế

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

 • Khai phóng tư duy tài chính;
 • Phân tích tài chính gia đình;
 • Tài chính ứng dụng;
 • Dạy con tư duy tài chính;
 • Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng;
 • Đầu tư tiền mã hoá dài hạn.