Lịch khai giảng

Mỗi tháng EASY FINTEACH sẽ tổ chức 2 khóa học qua ZOOM, theo lịch cụ thể bên dưới. Ngoài ra, bạn có thể học Online qua hệ thống Elearning của trung tâm bất cứ lúc nào.

Khai giảng tháng 05/2022 và tháng 06/2022

  1. TCCN Level 2 – Khai phóng tư duy tài chính: 22/05/2022 Xem chi tiết
  2. TCCN Level 3 – Tài chính ứng dụng: 12/06/2022 Xem chi tiết
  3. Đầu tư tiền mã hoá dài hạn: 24/07/2022 Xem chi tiết

Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: