Hôm nay chị em quan tâm điều gì?

KHÓA HUẤN LUYỆN
KHAI PHÓNG TƯ DUY TÀI CHÍNH

Bản đồ tư duy tài chính chuẩn mực, giúp bạn ứng dụng dễ dàng vào gia đình để sớm có cuộc sống sung túc, thịnh vượng

Tìm hiểu ngay
KHÓA HUẤN LUYỆN
ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG

Updating…

Tìm hiểu ngay
KHÓA HỌC
DẠY CON TƯ DUY TÀI CHÍNH

Updating…

Đăng ký ngay

LỚP HỌC ĐÃ TỔ CHỨC

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Mẹ Vân Anh – Founder VÂN HANDMADE

Em nắm được tính cách con em và em dạy con em phân bổ tiền vào 3 cái lọ, các cháu đã có ý thức hơn, và tiết kiệm hơn, ít ham gắp thú. Em thấy kiến thức học áp dụng thực tế rất tốt, không mang nội dung lý thuyết nói cho sang miệng.

Xem 100+ phản hồi khác